Budujemy szybkie i bezpieczne drogi

Firma dysponuje szeroką bazą sprzętową do wykonywania robót sanitarnych i drogowych spełniające najnowsze wymagania odnośnie ochrony środowiska.

W czym się specjalizujemy?

Podstawowym zakresem naszej działalności jest kompleksowa realizacja robót drogowych oraz sieci sanitarnych, jak również wykonanie usług w ramach zimowego i letniego utrzymania dróg oraz prace budowlane dotyczące wykonania i remontów budynków.

Roboty budowlane

Kompleksowe wykonanie dróg i ulic.

Roboty sanitarne

Zewnętrzne sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, ogólnospławnej i wodociągowej.

Utrzymanie dróg

Zimowe i letnie utrzymanie dróg i ulic.

Roboty budowlane w zakresie budynków

Budowa i remonty budynków.

O nas

Firma „ROKOM” powstała w 2012 roku w Warszawie.

Firma dysponuje szeroką bazą sprzętową do wykonywania robót sanitarnych i drogowych spełniające najnowsze wymagania odnośnie ochrony środowiska. Zatrudniamy kadrę inżynierską z uprawnieniami i doświadczeniem zawodowym oraz wykwalifikowanych robotników sanitarnych i drogowych. Stawiając na rozwój naszych pracowników organizujemy kursy specjalistyczne w celu podwyższenia kwalifikacji oraz chętnie zatrudniamy absolwentów szkół i uczelni o specjalizacji drogowej i sanitarnej.

Nasze doświadczenie

Posiadamy bogate doświadczenie w realizacjach na rzecz Zamawiających Publicznych (m.in. MPWiK, m.st. Warszawa, GDDKiA, Urzędy Miast i Gmin na terenie Mazowsza) oraz Zamawiających Prywatnych.

Kontakt

ROKOM Sp. z o.o.
ul. Karnicka 22, 03-162 Warszawa

NIP: 524-275-04-11